de zeven meditatiemythes van deepak chopra

mindfulness MBSR schiedam rotterdam vlaardingen
Deepak Chopra

Mythe 1: meditatie is moeilijk

En dat is het ook als je constantbezig bent een bepaald doel te bereiken, te bedenken of je het wel goed doet.De mindfulness manier gaat helemaal niet om goed doen of doelen bereiken. Hetenige wat je hoeft te doen is aandacht besteden aan bijvoorbeeld je ademhaling.

Mythe 2: je moet je geest tot rustbrengen

Dit is waarschijnlijk de belangrijkstereden dat mensen het opgeven te mediteren. We kunnen het opkomen en weer gaanvan onze gedachten niet controleren. We kunnen ons wel van dit komen en gaanbewust worden en de stilte vinden tussen de gedachten. De gedachte “ik ben aanhet denken” is misschien wel de meest nuttige gedachte bij een meditatie.

Mythe 3: er  zijn jaren van toegewijde oefening nodig omde vruchten van meditatie te plukken

Wetenschappelijk is aangetoond datslechts enkele weken van meditatie een positief effect heeft. Minder angsten,een groter gevoel van rust, beter geheugen, empathie en stress regulatie.

Mythe 4: meditatie is vluchtgedrag

Je kunt je inderdaad in je meditatiehelemaal afsluiten van jezelf en de wereld. Dat heeft echter niets te maken metmindfulness meditatie. Daarbij gaat het namelijk juist over aandacht voor hethier en nu. Voor je geest, je lichaam, je omgeving.

Mythe 5: ik heb niet genoeg tijd

Dit is een kwestie van prioriteit.Voor veel mensen past mediteren in een drukke dag met werk en kinderen. Als jehet lastig vindt tijd de vinden bedenk dan dat een paar minuten mediteren beteris dan helemaal niet. Bovendien kunnen veel mindfulness oefeningen gedurende dedag uitgevoerd worden terwijl je in de bus zit, naar huis loopt, even eenkortte pauze neemt op je werk.

Mythe 6: meditatie is een onderdeelvan religie of spiritualiteit

Dat kan natuurlijk, maar mindfulnessis geen geloof of spirituele overtuiging. Mindfulness is een wetenschappelijkopgezette methode. Geloof je er niet in? Geen probleem, doe gewoon de oefeningenen kijk wat er gebeurt.

Mythe 7: je wordt verondersteld eenspirituele ervaring te hebben bij meditatie

Mindfulness meditatie is een middel,geen doel op zich. Het gaat er niet om wat je tijdens de meditatie beleeft, hetgaat om het effent van je meditatie op je dagelijks leven.